Ako získať účet a začať?

Individuálny účet je možné vyžiadať cez https://cart.webex.com/sign-up-webex. Vyžiadanie voľnej licencie pre celú školu (všetkých učiteľov) na 6 mesiacov je možné e-mailom cez [email protected]

Získanie účtu

1. Dobrovoľník z IBM vygeneruje vyučujúcim účet

Individuálny účet má isté obmedzenia. V rámci plnej licencie Cisco Webex získa škola lepšiu funkcionalitu (napr. zdieľanie iba vybranej aplikácie, nahrávanie prednášok, rýchlejšia prenosová rýchlosť atď.). Ak škola nepôjde cez [email protected] môže stále využívať i obmedzenú volnedostupnú verziu. Viac o verziách nájdete tu: https://www.webex.com/pricing/index.htmltml

2. Vyučující aktivují účet vo svojom e-maile

Po tom ako riaditeľ alebo IT administrator školy vyžiada plnú licenciu pre svoju školu. Každému vyučujúcemu pride na e-mail potvrdenie o ​zriadenie prístupu. Po aktivovaní učtu kliknutím na webovy odkaz ziska každý učiteľ na škole svoju osobnú Cisco Webex miestnosť ku ktorej sa možu v momente začať pripajať žiaci (bez nutnosti registrácie), další kolegovia. Pre spojenie sa s niekym na Cisco Webex stačí druhej osobe poslať webový odkaz so s osobnou miestnosťou. Pre optimálnu komunikáciu je vhodné, aby obidve strany mali nainstalovanú aplikáciu Cisco Webex Meeting.

Začínáme...

Webex sa dá celkom dobre používať vo webovom prehliadači. Avšak rýchlejšie a lepšie použitie je pomocou aplikácie, ktorú si môžete zadarmo stiahnuť a nainštalovať. Ak sa pripojíte cez aplikáciu, k dispozícii budete mať aj doplnkové funkcionality akými sú tabuľa (whiteboard) alebo hlasovanie žiakov (polling).

  • Návod na inštaláciu Webex-Meetings (od CISCO)

O licencii

CISCO Webex v rámci tohto projektu ponúka plnú verziu, ktorá umožňuje všetky funkcionality, ktoré bežne ponúka plná licencia produktu!

Individuálny účet Vás limituje napríklad pri:

  • 50 účastníkov počas jedného vysielania

  • 5 GB úložného priestoru (nahrávky možno ukladať aj na iné úložisko)

Licence je administrována dobrovolníkem z řad IBM, který zřizuje účty pro vyučující.

Licence je platná po dobu uzatvorenia škol (maximálne 6 mesiacov). Porovnanie funkcionalít jednotlivých verzií nájdete na: https://www.webex.com/pricing/index.html