Otázky & odpovede

Na základe Vaších otázok postupne pridáme odpovede

Ako vznikol tento projekt?

Spoločnosť IBM v spolupráci so spoločnosťou Cisco pripravili tento projekt na pomoc subjektom zasiahnutým koronavírusom. Školy majú možnosť nasadiť riešenie Cisco Webex Meetings bezplatne. Projekt vznikol pôvodne na riešenie kritickej situácie v Taliansku. Vďaka dobrovoľníkom IBM a technickej podpore Cisco a ich obchodných partnerov je tento projekt škálovateľný na celú sieť škôl.

Na ako dlho získa škola pristup k Cisco Webex Meeting?

Vzhľadom na aktuálnu situáciu sa spoločnosť Cisco rozhodla školám bezplatne na 6 mesiacov ponúknuť plnú licenciu, ktorú bežne používajú komerčné spoločnosti.

Ako viem využiť svoju licenciu

ideokonferencie sú super pre udržanie sociálneho kontaktu sa triedou, na vysvetlenie látky alebo k riešeniu problémov. Ak by ste chceli študentom ponúknuť aj priestor, kde by mohli chatovať, diskutovať a zdieľať, môžete vyskúšať produkt Webex Teams. Rovnako ako Webex Meetings je v rámci tohto projektu zdarma k dispozícii. Cisco Webex | Video Conferencing, Webinars, Screen Share, & Conference CallCisco Webex is the leading enterprise solution for video conferencing, webinars, and screen sharing. Web conferencing, online meeting, cloud calling and equipment.www.webex.com

Ako overiť vedomosti študentov?

Berte to ako tip na online nástroj pre tvorbu testov. Existuje celý rad napr. "online exam" alebo "google classroom" riešení. Niektoré sú zadarmo, niektoré nie. Prečo práve "online exam":

  • Tento nástroj umožňuje vytvárať online testy, v ktorých môžete zadávať otázky rôzneho typu.

  • Pri každej testovanej otázke môžete nastaviť bodové hodnotenie.

  • Pri každom teste môžete nastaviť počet možných pokusov aj časový limit.

  • Môžete vytvoriť vlastnú triedu, pridať tam žiakov a vidieť ich výsledky. Môžete si vytvoriť databanku otázok a nechať generovať testy z tejto databanky.

  • Možno používať aj cez mobil.