Ako udržať poriadok na hodine?
Práca pomocou online nástrojov je špecifická a je potrebné sa na to pripraviť. Hlavne, pokiaľ sa pripojí viacej ľudí, je dobré mať všetko pod kontrolou. Inak miesto webináru budete mať nekonzistentné vysielanie. Žiaci budú určite skúšať, čo všetko technoloģia ponúka. A keďže je toho k objavovaniu dosť, doporučujeme im to dávkovať. To znamená začať s minimom a postupne pridávať.
Tu sú základné tipy, ako udržať na webinári poriadok:

Nastavenie práv (Assign Privileges)

Ako prvú vec po spustení odporúčame povypínať žiakom dodatočné práva.
Vypnite žiakom možnosť zdieľať vlastný obsah a prebrať tak vysielanie.
Otvorte si detailné nastavenie oprávnenia.
Vypnite žiakom možnosť chatovať a posielať si správy. Môžete nastaviť, že môžu posielať iba organizátorovi (Host) a prezentujúcim (Presenter).
Vypnite žiakom možnosť kresliť do obrazovky, zdieľať dokumenty, vidieť zoznam účastníkov.
Akonáhle sa webinár rozbehne, môžete práva chatovať povoliť a poučiť žiakov, že je to ideální kanál pre položenie otázok alebo pripomienok. Zároveň potom môžete prideľovať jednotlivým žiakom právo zdieľať obsah alebo kresliť na obrazovku (viď nižšie).

Utíšenie hluku (Mute all)

Najčastejším problémom videokonferencie je hluk, ktorý rúší prezentujúceho. Často ide o hluk na pozadí niektorého zo žiakov (vysávajúci súrodenec alebo ozvena miestnosti). Akonáhle sú všetci prihlásené, doporučujeme využiť funkciu MUTE ALL (stlmiť všetkých). Táto funkcia vypne u všetkých žiakov mikrofón, takže nebude webinár rušiť žiaden hluk na pozadí. Funkciu je možné zapnúť dvoma spôsobmi:
  1. 1.
    V aplikácii v menu Participant > Mute All
  2. 2.
    V zozname žiakov kliknutím na ktoréhokoľvek žiaka pravým tlačítkom a vybraním voľby Mute All z kontextového menu (zoznam žiakov je prístupný zo základného menu obrazovky).
Žiaci si môžu sami opäť aktivovať mikrofón v základnom ovládacom menu obrazovky. V zozname žiakov je ikonou mikrofónu znázornené, ktorí žiaci sú stíšení a ktorí nie. Vysvetlite žiakom, že pre úspešný webinár je potreba vzájomného rešpektu.
Ďalšou “dohodou” so žiakmi môže byť, pokiaľ chcú niečo povedať, prihlásia sa o slovo. V online prostredí sa nemusí hlásit na kameru a mávať na vyučujúceho, ale stačí, ak v zozname žiakov kliknú na možnosť “RAISE HAND”. Vyučujúcemu sa potom objaví notifikácia, že sa niekto hlási o slovo.

Obraz iba na prednášajúceho, alebo na toho kto práve odpovedá

Webex automaticky prepína obraz na toho, kto práve hovorí. Ale čo ak máte v triede nejakého žiaka, na ktorého sa musíte viac sústrediť? Môžete si daného žiaka tzv. pripnúť a potom odhľadnúc na to, kto hovorí, uvidíte vždy pripnutého žiaka. Pripnutie sa zapne kliknutím na symbol špendlíka vedľa mena žiaka na obrazovke webinára.
Pripnutie žiaka

Ako môžem prenechať a odobrať slovo (právo prezentovať) inej osobe?

Na koho strane je loptička? Kto je teraz prezentujúci? Je to jednoduché - prezentujúci je ten, kto má v zozname účastníkov u seba modro-bielo-zelenú loptičku (logo aplikácie Webex). Pokiaľ chcete predať možnosť prezentovať niektorému zo žiakov, stačí myšou prideliť loptičku na jeho meno a potvrdiť pridanie. Rovnako tak ide možnosť prezentovať opäť premiestniť na seba. Ďalšia možnosť je napr. pravým klikom myši na meno žiaka a vybrať Change role to... (Zmeniť rolu na...).
Nejelegantnejší spôsob predania roly prezentátor

Zamknem webinár a hotovo!

Pokiaľ sa všetci žiaci už pripojili alebo chcete skontrolovať, kto sa pripojuje (napr. aby sa nepripojovali žiaci iných tried, ktoré učíte), môžete využiť funkciu LOCK MEETING (uzamknúť webinár). Akonáhle je webinár zamknutý, každý žiak, ktorý sa chce pripojiť, musí počkať na vaše schválenie sa pripojiť (čaká v “predsieni” - tzv. LOBBY).
Funkciu uzamknutia webinára nájdete v základnom menu webinára, pod tlačidlom ďalších nastavení (tri bodky).

A von!

Pokiaľ niektorý zo žiakov natoľko ruší ostatným webinár a nedokáže rešpektovať tento štýl výučby, tak máte možnosť ho z triedy vylúčiť. Táto možnosť sa hodí aj vtedy, ak sa nejaký žiak prihlási pod fiktívnym menom a nemá zapnutú kameru. Pokiaľ nejakého žiaka nedokážete rozoznať, odporúčame ho z triedy vylúčiť. Môže sa potom prihlásiť znovu a zadať správne meno.
Vylúčiť žiaka môžete tak, že v zozname žiakov kliknete na daného žiaka a vyberiete možnosť EXPEL (vylúčiť).