Učíme na diaľku!

Využime bezplatnú možnosť zabezpečiť výučbu, udržme si sociálny kontakt s triedou ( a zároveň sa naučme niečo nové).

Využitie online nástrojov vnímame ako dôležitý prvok vzdelávania. Môže fungovať ako doplnok alebo aj ako plnohodnotný vzdelávací nástroj v čase krízy (núdze). Poďme pomôcť deťom, rodičom a hlavne učiteľom vo vzdelávaní detí.

O projekte

V spolupráci s firmou CISCO ponúkame nielen špičkovú technológiu splňujúcu náročné požiadavky na bezpečnosť spoločnosti IBM, ale hlavne množstvo IBM dobrovoľníkov , ktorí pomáhajú rozbehnúť vašu výučbu. Podporu pre vyučujúcich považujeme v začiatkoch za najdôležitejšiu. Preto sa pokúsime každej škole prideliť dobrovoľníka, ktorý pomôže vyučujúcich zaškoliť, otestuje s nimi fungovanie technológie a v rámci svojich možností pomôže počas jej používania.

Technológia

Technológie pre online vzdelávanie sa už bežne používajú nielen na vysokých školách a v komerčnej sfére. Možno ste už o niektorých počuli - okrem Webex existuje napríklad Skype, Hangouts, Join.me, Zoom a ďalšie. My sme tie známe vyskúšali a Webex prišiel najvhodnejší z pohľadu vzdelávania. A to aj napriek tomu, že ovládacie prvky sú v anglickom jazyku.

Prečo sme vybrali práve Webex?

Najmä vďaka tomu, že:

 • môžem sa zamerať na zobrazenie konkrétneho žiaka, aj keď prednášam celej triede

 • môžem stlmiť mikrofón žiakom, aby nedochádzalo k šumu a bol ma dobre počuť

 • môžem zdieľať nielen obrazovku, ale napríklad len konkrétnu aplikáciu

 • môžem kresliť priamo na zdieľanej obrazovke, ak chcem niečo zdôrazniť

 • môžem využiť samostatnú tabuľu (whiteboard), na ktorej rýchlo načrtnem a dovysvetľujem látku

 • môžem zdieľať súbory so žiakmi

 • môžem celú prednášku nahrať a dať k dispozícii tým, čo sa nemohli pripojiť

 • môžem zapojiť študentov pomocou sprievodného chatu alebo aj hlasovať (polling)

 • môžem si dopredu vytvoriť harmonogram vysielania napríklad na celý týždeň

 • žiaci si nemusia nikde registrovať účet

 • žiaci môžu technológiu využívať aj z prostredia prehliadača, stačí len doinštalovať ovládač

 • žiaci sa môžu pripojiť aj cez smartfónžiaci môžu audio pripojenie realizovať zavolaním na klasické tel. číslo

Last updated