Ako pridať žiakov?

Výhodou Webex je, že si žiaci nepotrebujú nikde zakladať účet alebo sa niekam zložito registrovať.

Tu sú 3 spôsoby, ako dať vedieť žiakom, kam a kedy sa pripojiť....

Zdieľanie odkazu vášho vyučovania

Úplne najjednoduchší spôsob - stačí poslať žiakom link, kam sa majú pripojiť. Žiak len otvorí link v prehliadači, zadá svoje meno a e-mail a vstúpi priamo do webinára. Ide o odkaz, na ktorom prebiehajú všetky vaše webináre, takže stačí ho zdieľať len raz a žiaci sa pripájajú vždy cez rovnaký odkaz.

Meno a e-mail sú len pre potreby webinára, CISCO údaje neuchováva, ani nezriaďuje žiaden účet. Pokiaľ žiak vyplní vymyslený údaj (napr. Macko Uško, [email protected]), nie je nič jednoduchšie, ako účastníka s menom, ktoré je vymyslené, vylúčiť z webinára.

Odkaz môžete zdieľať žiakom akýmkoľvek zaužívaným nástrojom (e-mail, Edupage, Messenger,...) a nezabudnite im napísať, kedy a o koľkej je potrebné sa pripojiť 😊.

Odkaz na vašu výučbu cez internetový prehliadač

Odkaz na vašu výučbu cez aplikáciu

Zaslanie odkazu alebo ID a hesla konkrétneho webinára

Pokiaľ využívate možnosť plánovania webinára, tak môžete so žiakmi zdieľať len ID daného webinára a k nemu potrebné heslo. Žiaci sa potom pripájajú na konkrétny webinár. Odkaz, ID a heslo naplánovaného webinára získate rozkliknutím detailu záložky naplánovaných webinárov (MEETINGS).

Informácia o plánovanom webinári

Zadanie e-mailov žiakov pre plánovaný webinár

Najelegantnejší spôsob je už pri plánovaní webinára zadať do poľa ATTENDEES e-maily žiakov. Na tieto e-mailové adresy sa následne odošle pozvánka - žiaci tak budú mať postup prihlásenia nielen v e-maile, ale aj v kalendári.

Ukážka e-mailu, ktorý je zaslaný pozvaným žiakom.