Ako riešiť otázky a ako zapojiť žiakov?

Chat

KKeď sa vám webinár úspešne rozbehne, odporúčame žiakom zapnúť možnosť chatovať - posielať správy ako vyučujúcemu, tak aj medzi sebou v kolektíve. Vždy je dobré pripomenúť žiakom, že je to jeden z dobrých kanálov pre kladenie otázok a pripomienok. Pretože takto sa nezabudnú a viete sa k nim vrátiť napríklad na konci webinára.

Chatovací panel sa zobrazuje na pravej strane a spustite ju rovnako ako zoznam žiakov - cez základné ovládacie menu webinára. U každej správy je možné vybrať konkrétneho žiaka alebo poslať správu všetkým.

Hlasovanie

Funkcionalita hlasovanie je dostupná len cez rozhranie aplikácie, nie cez rozhranie webového prehliadača.

Zaujímavým spestrením webinára je určite možnosť nechať žiakov hlasovať a zistiť, čo si myslia, čo chcú alebo čokoľvek, čo anketou môžete zistiť. Táto aktivita väčšinou prebudí aj tých najväčších spáčov.

Odporúčame si pripraviť hlasovacie otázky dopredu – tzn. Spustiť si webinár bez žiakov, v kľude si spísať otázky pre hlasovanie a uložiť si ich do súboru na počítači. Potom ich môžete behom webinára veľmi rýchlo načítať a spustiť (Open Poll).