Ako nahrávať webinár?

Ako spustiť nahrávanie?

Nie vždy sa môžu pripojiť všetci žiaci. Môžu nastať technické problém s počítačom alebo internetom, alebo i iné dôvody. Pre tieto prípady odporúčame webináre nahrávať. Žiaci si potom môžu webinár pustit kedykoľvek neskôr a zároveň sa k nemu kedykoľvek vrátiť, aby si osviežili preberané učivo.

Nahrávať webinár môžete kliknutím na RECORDER a voľbou RECORD (nahrávanie).

Behom nahrávania môžete kedykoľvek pozastaviť nahrávanie (RECORDER –Pause) alebo ukončiť (RECORDER – stop).

Kde nájdem nahrávky webinárov?

Nahrané webináre je vidieť v menu pod záložkou Recordings. Veľkosť bežnej nahranej hodiny je okolo 100 –150 MB. V rámci projektu Učíme na diaľku! máte k dispozícii 5GB úložného miesta priamo na stránkach Webexu, takže môžete uložiť zhruba 50 webinárov.

Chvíľu trvá, než sa celý webinár zkomprimuje a pripraví na stiahnutie. Akonáhle je súbor pripravený, uvidíte detaily nahrávky (názov, dátum vytvorenia, veľkosť) a možnosť nahrávku stiahnuť, zdieľať odkaz na nahrávku alebo nahrávku editovať/zmazať. Stiahnuté nahrávky sú uložené v bežne používanom formáte .mp4, ktorý prehraje väčšina používaných prehrávačov

Zoznam nahrávok

Pokiaľ vám nestačí úložný priestor, odporúčame nahrávky presunúť na iné dostupné úložiska a uvolniť si tak miesto pre nové nahrávky. Zoznam ďalších úložísk, kam môžete nahrávky zadarmo umiesniť a zdieľať so žiakmi:

  • Google Drive (15GB miesta)

  • Box (10 GB miesta)

  • MS OneDrive (5GB miesta)

  • DropBox (2GB miesta)