Ako zdieľať dokumenty?
Odporúčame sa predom pripraviť a všetky materiály, s ktorými budete počas webinára pracovať, dopredu zdieľať so žiakmi. Môžete zadarmo využiť online úložné miesta uvedené v časti Ako nahrávať webinár? alebo aj iné platformy pre offline komunikáciu (napr. Webex team, Google Classroom alebo MS Teams), kde môžete posielať prílohy.
V priebehu webinára môže dôjsť aj k tomu, že potrebujete zdieľať nejaký ďalší súbor, ktorý by si mali žiaci stiahnuť a otvoriť. Pre tieto prípady je k dispozícii funkcionalita TRANSFER.
Funkcionalitu TRANSFER môžete použiť len cez aplikáciu Webex Meetings. Pokiaľ používate Webex len cez prehliadač, nie je možné zdieľať dokumenty pomocou funkcionality Transfer. To platí ako pre organizátora, tak pre pripojených žiakov.
Umožňuje zdieľať akýkoľvek súbor z počítača a žiaci si ich tak môžu rovno stiahnuť k sebe.
Sdielanie dokumentu počas webinára
Copy link