Ako naplánovať výučbu dopredu?

Vytvorenie plánu webinárov

Funkcionalita SCHEDULE (plánovanie) umožňuje naplánovať dopredu jednotlivé výučby (webináre). Potom len stačí v daný čas naplánovaný webinár spustiť. Ak uvediete do plánu aj e-maily žiakov, príde im do ich e-mailovej schránky pozvánka s odkazom na webinár.

Môžete si tak naplánovať napr. celý týždeň výučby dopredu.

Pokiaľ máte webinár naplánovaný a pomenovaný a pokiaľ ho budete aj nahrávať, budú sa vám nahrávky lepšie vyhľadávať.

Do plánovania sa dostanete pomocou kliknutia na kolónku SCHEDULE v aplikácii Webex Meetings alebo (pokiaľ používate Webex len v prehliadávači) kliknutím na kolónku SCHEDULE v záložke Home eventuálne v záložke Meetings.

Prístup k funkcii plánovania webinárov

Při plánování webináře doporučujeme vyplnit následující pole:

  • Meeting topic = Názov webinára (napr. Matematika)

  • Meeting password = heslo, ktoré musia žiaci pri prihlásení do webinára vyplniť

  • Date and time = čas a dĺžka trvania webinára (pozor na správny výber časovej zóny!)

Môžete vytvoriť aj opakujúca sa udalosť, kde nastavíte ako často sa daný webinár opakuje a v popise môžete rozpísať, čo sa bude v ktorý deň preberať.

  • Attendees = tu môžete vyplniť e-maily žiakov, ktorým násedne príde pozvánka e-mailom

Pokiaľ nemáte e-maily žiakov alebo ich nechcete zadávať, môžete len zdieľať odkaž na webinár (napr. cez Edupage alebo iný nástroj, ktorý používate). Zdieľať sa dá priamo link na webinár alebo ID webinára (meeting number) s heslom.

  • Meeting agenda = obsah webinára (aká látka sa bude preberať)

  • Attendee privileges = oprávnenie prihlásených žiakov (čo po prihlásení môžu/nemôžu)

Odporúčame nechať všetko nezaškrtnuté.

Ako zdieľať webinár žiakom

Pokiaľ ste sa rozhodli zdieľať len odkaz na webinár (tzn. nezadávali ste e-maily žiakov), tak potrebný odkaz nájdete po rozkliknutí daného webinára v záložke Meetings. Žiakom tak stačí len kliknúť na zdieľaný odkaz alebo na stránke webex.com zadať ID (meeting number) webinára a prípadné heslo (Password).

V prípade, ak ste zadali e-maily žiakov, príde im na uvednú adresu e-mail s odkazom na webinár, ID webinára a vstupné heslo.

Ukážka e-mailu, ktorý príde žiakom.

Pri prvom použití Webexu bude žiak vyzvaný, aby si stiahol a nainštaloval potrebný ovládač, ktorý mu umožní pripojiť sa a využívať plnú funkcionalitu Webex cez prehliadač.

Potom už len stačí, aby študent vyplnil meno, priezvisko a e-mail a vstupuje priamo do webinára.

Odporučte žiakom, nech si nainštalujú aplikáciu Webex Meetings: https://www.webex.com/downloads.html/