Ako zdôrazniť to dôležité a kde mám tabuľu?
Občas vás môže prekvapiť otázka študenta a zistíte, že je potrebné niečo dovysvetliť alebo vyznačiť. Pre tieto účely sú k dispozícii hneď dve funkcionality - anotácia obrazovky (Annotate) a tabuľa (Whiteboard).

Anotace

Anotácia
Funkcia anotácie je dostupná, kedykoľvek zdieľate nejaký obsah a nájdete ju v rozšírenom menu v hornej časti obrazovky. Po jej zapnutí sa na ľavej strane obrazovky objaví menu, kde môžete vybrať rôzne nástroje pre anotáciu priamo na obrazovke.
Anotacia zdielanej obrazovky
Do anotácie a kreslenia na obrazovku viete zapojiť aj žiakov cez menu pri zdieľaní obsahu (viď obrázok nižšie) alebo cez prvé tlačidlo v menu pre anotáciu.
Umožniť žiakom robiť anotácie

Tabuľa

Pokiaľ potrebujete niečo nakresliť na zelenej lúke alebo skôr prázdnej bielej tabuli, tak určite využijete funkciu WHITEBOARD - tabuľu, kde môžete voľne kresliť, obdobne ako pri anotovaní obrazvky.
Tabuľa funguje ako samostatný objekt, ktorý môžete zdieľať priamo zo základného menu (začať zdieľať obsah – New Whiteboard). Opäť na ľavej strane uvidíte menu, ktoré funguje rovnako ako v prípade anotácii. Cez prvé tlačidlo v tomto menu môžete povoliť na whiteboard kresliť aj žiakom.
Copy link